Časová osa

Picture

První zmínka o daru píseckému klášteru od Alberta z Kestřan, Kestřanští z Kestřan

Kestřany jsou starého původu. Byly založeny už ve 14. století. Roku 1315 je první písemná zmínka o daru píseckému klášteru od Alberta z Kestřan, Kestřanští z Kestřan. On i jeho synové Michal, Šimon a Bartoloměj byli velmi pobožní.

1315
Picture

Kestřany připadly Buzkovi, Přibíkovi a Jakubu ze Lhoty

Po úmrtí sirotků měly Kestřany připadnout králi, ale na něm si je vyprosili Buzek, Přibík a Jakub ze Lhoty.

1360
Picture

Sídlo Arnošta Údražského z Kestřan

v Horní tvrzi sídlí Arnošt Údražský z Kestřan.

1400
Picture

Sídlo Mikuláše Barocha

na Dolní tvrzi sídlí synové Mikuláše Barocha.

1416
Picture

Prodána Horní tvrz

Roku 1446 byla Horní tvrz včetně dvorců prodána Vaňkovi Koktanovi. Dědictvím připadla jeho synovcům, dále pak Bohuslavovi.

1446
Picture

dolní tvrz prodána Bohuslavovi z Kestřan

Na Dolní tvrzi sídlí potomci starého rodu Barochů. Ctibor Baroch zemřel za krále Ladislava. Jeho syn Mikuláš Baroch prodal Dolní tvrz Bohuslavovi z Kestřan roku 1475. Od této doby Dolní tvrz postupně chátrá.

1475
Picture

Obě tvrze prodány Jindřichovi ze Švamberka

1491 byly obě tvrze a i oba dva dvory a část vesnice prodány Jindřichovi ze Švamberka. Dolní tvrz je uvedena jako pustá.

1491
Picture

Odkoupení tvrzí Petrem IV. z Rožmberka

1523 tyto tvrze odkoupil Petr IV. z Rožmberka. Měl ta místa rád a chtěl zde trávit stáří. Po jeho smrti, za vlády jeho synovce Jindřicha VII. z Rožmberka, byla postupně Horní tvrz obnovována. Byl postaven další dvůr. Na Dolní tvrzi byl zřízen pivovar 1553. Později tato tvrz sloužila jako sýpky i jako kravín. K tomuto panství náležela Sudoměř a Dobev. Bylo přikoupeno Zátaví.

1523
Picture

Zřízení pivovaru

Na Dolní tvrzi byl zřízen pivovar 1553. Později tato tvrz sloužila jako sýpky i jako kravín.

1553
Picture

Tvrz připadla manželce Elišce

1574 po smrti Jindřicha připadla tvrz jeho manželce Elišce a poté byl jejím dědicem Kryštof ze Śvamberka. 1534 po jeho smrti patří Kestřany Borské větvi rodu ze Švamberka.

1574
Picture

Prodej části majetku Píseckým a část Drahonickým pánům

1588 prodal Jan Vilém II. ze Švamberka část majetku Píseckým a část Drahonickým pánům.

1588
Picture

Vyplenění a drancování Kestřan

Jeho syn Jiří Ernreich ze Švamberka se nepřidal k stavovskému odboji a přesto po bitvě u Záblatí byl poškozen na svém majetku. Stejně jako ostatní vesnice byly Kestřany vypleněny a drancovány.

1619
Picture

Prodej tvrze Zuzaně z Gerštorfu

Kestřany připadly Františce Polyxeně z Paaru. Horní tvrz jim připadala neútulná a tak si postavili nový zámek. Po smrti svého manžela vše prodala 1685 Zuzaně z Gerštorfu.

1685
Picture

Odkup tvrze Ferdinandem ze Schwarzenberka

1700 tvrze odkoupil Ferdinand ze Schwarzenberka a ten je začlenil do svého rozsáhlého Protivínského panství.

1700