Pro šermíře

Drazí přátelé,

je naší povinností, abychom si připomínali události tak, jak se skutečně staly, zvláště pokud jde o tak významnou událost, jako je bitva u Sudoměře. Část železných pánů šla od Písku, neboť kutnohorský mincmistr a Petr ze Šternberka nedlouho před bitvou dobili Písek. Pokud šli od Písku, museli jít přes Kestřany a brod u Lhoty (koneckonců ve filmu Jan Žižka lze spatřit, jak někdo před bitvou huláká: „už přešli přes Lhotu“, a co je v televizi musí být pravda J). Zda je pověst o tom, že se železní páni před bitvou na kestřanské tvrzi „opili“, a proto bitvu „prohráli“ pravdivá, necháme na vašem úsudku, my osobně tradice dodržujeme, alespoň co se pití týče.

Takže je načase si nalít čistého vína. Srdečně vás všechny zveme na tradiční páteční posezení před bitvou, které se bude konat na Horní tvrzi v Ratejně a ve velkém sklepě, a v sobotu na tradiční pochod z Kestřan na bitvu u Sudoměře. A vězte, že tentokrát to jisto jistě vyhrajeme!

Podrobnosti akce na www.kestrany.cz, sekce pro účastníky

Za kestřanské manství Pavel Halada a Karla Kašparová

Sudoměř  2019

Pátek 22.3.2019

od 16:00 – příjezd a ubytovávání* předem přihlášených účastníků

od 19:00 – posezení v Ratejně s tradičním výběrem daní** – ku zábavě nám bude hrát Subulcus

od 21:00 – prohlídka Kestřanských sklepů (velký a malý sklep) s možností ochutnávky vína.

Zábava až do pozdních nočních hodin

*Tradiční daně – kdo ještě nezná, doneste něco do spižírny kestřanského pána a paní (pytlík hrachu nebo mouky, lahvičku vína či medoviny, apod.) – zadržování daní se trestá veřejným pranýřováním! Pozor velkorysý dar pro pána a paní vám může zajistit lepší místo na spaní – blíže ke kamnům, nebo v Ratejně.

**Spaní – prostor na spaní bude v infocentru (stáje I) v hospodářských budovách – pelíšek si každý přiveze s sebou. Případně je možné stanovat kolem tvrze, nebo spát kdekoliv na tvrzi. K dispozici je samozřejmě WC a sprcha s teplou vodou.

Sobota 23.3.2019

V sobotu nás čeká pochod na bitvu, bitva a komfort kestřanského ležení.

10:00 – řazení průvodu před tvrzí

10:30 – odchod směr Sudoměř***

12:00 – Předpokládaný příchod k pomníku Žižky do kestřanského ležení****

14:00 – 1. bitva

16:00 – 2. bitva

18:00 – odchod zpět do Kestřan

***Půjdeme tradiční trasou nástupu křižáckých vojsk vstříc bitvě (viz. mapka na www.kestrany.cz). Další zájemci o účast v průvodu se můžou přidat kdekoliv po trase. Trasa 4 km, nenáročná, pohodová, vhodná i pro děti. Každý z účastníků průvodu obdrží kestřanský žeton, který v cíli může proměnit za občerstvení (víno + kotlíkové jídlo). Jídlo z kotlíku podáváme jen do vámi přinesených misek, nádob, apod. Občerstvení ve formě vína, vody a dalších pochutin v průběhu pochodu je zajištěno.

****V cíli nás bude čekat komfort kestřanského ležení s občerstvením a hudbou. Po příchodu můžete s námi setrvat v ležení, účastnit se bitvy, či se věnovat programu připravených organizátory bitvy u Sudoměře. Přeživší sobotního odpoledne se pak mohou těšit na afterparty na tvrzi. Opět hudba Subulcus, kestřanské sklepy, zábava do brzkých ranních hodin.