Pověsti a říkadla

Tmavá je noc, v ložnici své sedí u stolu dřímaje Kestřanský pán, a s praskotem se dvéře rozlítnou a duch v plamenu před něho se postaví. Zděšen tímto zjevem ptá se pán, kdo jest a co žádá; avšak přisedna k stolu „druhý tobě řekne“ duch odpoví. Přišel duch druhý a s touže řečí se usadil, přišel i třetí a usadiv se pravil: Já jsem zemřelý tvůj otec, ten kdož vedle mne sedí, tvůj děd a třetí tvůj praděd. Nešťastný tvůj praotec nespravedlivou pří na soudu dosáhl panství kestřanského, syn jeho dobře o tom jsa zpraven nicméně tento majetek až do smrti držel, mně pak ničehož neřekl. Trpíme za ten skutek všichni tři na věčnosti a jen ty jediný můžeš nás i sebe věčného zatracení zbaviti. Medle nemeškej a navrať statek bezprávně nabytý pravému vlastníku. Tam za Kestřany při řece v chudé chatrči bydlí a rybařením nuzně svůj život tráví. Jak pověděv zmizel otec pánův a s ním i děd i praděd, on pak hnut jsa prstem boží spravedlnosti učinil, jak mu otec velel a pravého majetníka uvedl na zboží dávno odcizené.

Maloučko děvčat

Maloučko děvčat
Okolo Kestřan
Travička zelená,
Okolo Kestřan
Tráva roste:
Až tráva vyroste,
Ančička doroste;
Až tráva vyroste,
Pak bude má.

Už je vás málo,
Kestřansky děvčátka,
Už je vás málo,
Maloučinko:
Bylo vás jedenáct,
Už nejsou jen dvě z vás.

Prostonárodní české písně a říkadla, 1864

Český Jih a Šumava v Písni. 1929. Dostupné z: http://kramerius.cbvk.cz/search/i.jsp?pid=uuid:d02a693f-ab00-11e8-a4c8-001b63bd97ba&q=kest%C5%99an#monograph-page_uuid:d02a693e-ab00-11e8-a4c8-001b63bd97ba

Český Jih a Šumava v Písni. 1929. Dostupné z: http://kramerius.cbvk.cz/search/i.jsp?pid=uuid:d02a693f-ab00-11e8-a4c8-001b63bd97ba&q=kest%C5%99an#monograph-page_uuid:d02a693e-ab00-11e8-a4c8-001b63bd97ba
Rozkvět – obrázkový čtrnáctideník, číslo 18. 20. 9. 1909